1800 6684

Bệnh tiểu són

Trị tiểu són với estrogen

Trị tiểu són với estrogen

Estrogen là một trong những lựa chọn đầu tiên được sử dụng để điều trị tiểu són. Tuy nhiên estrogen đường uống thực tế còn làm nặng hơn triệu chứng...