tiểu đêm nên uống thuốc gì

Bị tiểu đêm nên uống gì?

Bị tiểu đêm nên uống gì?

Chào bác sĩ, tôi năm nay 50 tuổi, bị tiểu đêm 3 năm nay nhưng chưa dùng thuốc gì điều trị cả. Dạo gần đây, tôi thấy tình trạng bệnh…

Xin vui lòng điền thêm thông tin!

Gửi câu hỏi »